Om REJ

Virksomheden ejes og drives af Erik Rej. Erik er uddannet snedker og efterfølgende bygningskonstruktør.
Læs mere »

REJ Miljø & indeklima, kontakt

Bygningsundersøgelse iht. Byfornyelsesloven §75

Rej har specialiseret inden for undersøgelser af bygninger og boliger med afsæt i §75 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 9.
Læs mere »

REJ
          Miljø & indeklima

Fugt, skimmelsvamp og indeklima

Fugt og skimmelsvamp er hyppig årsag til problematiske forhold i bygninger. Årsagerne kan være meget forskellige og vanskelige at klarlægge.
Læs mere »

REJ Miljø
          & indeklima

Miljøundersøgelser, nedrivninger og ombygninger

Når bygninger skal ombygges eller rives ned er der regler om undersøgelser for miljøproblematiske stoffer og at byggeaffald håndteres korrekt.
Læs mere »

REJ Miljø & indeklima

Termografi

Termografi gennemføres med varmefølsomt kamera, hvorved varmetab kan registreres og dokumenteres med fotos.
Læs mere »

REJ - Trykprøvning / blowerdoortest

Trykprøvning

Ved bygningers energiforbrug er der høj fokus på bygningers tæthed og i bygningsreglementet er der krav om at nye bygninger overholder en vis tæthed.
Læs mere »

REJ
          Miljø & indeklima

Byggerådgivning

Brug for teknisk bistand i forbindelse med byggeopgaver? Rej har siden virksomhedens start beskæftiget sig med en lang række af byggeopgaver.
Læs mere »

REJ -
          professionel rådgivning fra fagmanden

Øvrigt

Bevaringsværdige og fredede bygninger er underlagt særlige regler og anvisninger.
Rej afholder også syn & skøn.
Læs mere »

Dårligt indeklima er ikke altid synligt!