Øvrigt - bevaringsværdige og fredede bygninger - syn og skøn

Hjælp til de særlige regler ved fredede bygninger. Syn & skønsforretning.

Bevaringsværdige og fredede bygninger
Bevaringsværdige og især fredede bygninger har ofte helt særlige arkitektoniske kvaliteter og er underlagt særlige regler og anvisninger.
Man skal som ejer af sådanne bygninger respektere og bevare bygningens kendetegn for eftertiden. Når man bygger om, til eller blot skal vedligeholde sit historiske hus, er der mange faldgruber undervejs, som der skal undgås.
Rej tilbyder rådgivning i forbindelse med bevaringsværdige og fredede bygninger.

Som led i håndtering og vurdering af fredede og bevaringsværdige bygninger, kan det være relevant at der foretages dendrokronologiske undersøgelser, dvs. bestemmelse af alderen på træværk i en bygning ved hjælp af årringene.

Syn og skøn
Rej har gennemført kursus i afholdelse af syn & skøn og har erfaring med syn & skønsforretninger.
Syn og skøn er et bevis som kan bruges i en tvist /retssag. Retten anmoder en fagperson - en syns- og skønsmand - om at besvare nogle spørgsmål. Den fagkyndige foretager en undersøgelse af det, som sagen drejer sig om. Derefter udarbejdes en skriftlig besvarelse af de spørgsmål, som retten har stillet. Det hedder en syn- og skønserklæring.

Man kan kun afholde syn og skøn, hvis en af parterne ønsker det. Parterne skal selv betale udgiften til syn og skøn.
Den part, som ønsker syn og skøn, skal lave et forslag til de spørgsmål, som syns- og skønsmanden skal svare på. Det hedder et skønstema. Modparten får mulighed for at kommentere forslaget, hvorefter retten skal godkende det. Spørgsmålene til skønsmanden skal være konkrete, klare, neutrale og relevante i forhold til sagen.

Undersøgelse med afsæt i Byfornyelsesloven §75
Rej har specialiseret inden for undersøgelser af bygninger og boliger med afsæt i §  75 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 9. Læs meget mere her.

Kontakt REJ Miljø & Indeklima for at høre meget mere.

Få professionel sparring fra fagmanden 

Kontakt