Termografi & trykprøvning

Der er høj fokus på tæthed og varmetab når der undersøges for bygningers energiforbrug

Termografi
Termografi gennemføres med varmefølsomt kamera, hvorved varmetab kan registreres og dokumenteres med fotos.
Termografering er en god måde at kontrollere og kvalitetssikre nyt byggeri samt finde varmetab og mangler i eksisterende bygninger.
Endvidere er termografi et godt redskab til at søge efter lækager i forbindelse med rørbrud samt afgrænsning af skader fra f.eks. rotter, mår o.l. 
Termografi anvendes ofte i forbindelse med forsikringsskader.

Trykprøvning /blowerdoortest
Ved bygningers energiforbrug er der høj fokus på bygningers tæthed og i bygningsreglementet er der krav om at nye bygninger overholder en vis tæthed.

Ved en trykprøvning (også kaldet blowerdoortest) sættes bygningen under både overtryk og undertryk og  på den måde kan det måles og dokumenteres, hvor tæt/utæt bygningen er. 

Resultatet af trykprøvningen udmønter sig i en rapport med en konklusion om hvorvidt en bygning overholder de gældende krav i bygningsreglementet eller ej.
Hvis bygningen ikke overholder kravene i bygningsreglementet, kan de konkrete fejl ofte findes ved termografering og anvendelse af varmetrådsanemometer.


Kontakt REJ Miljø & Indeklima for at høre meget mere.

Råd om termografi og trykprøvning

Kontakt